88 luuletust
Tauno Rahnu

Luulekogu.

TAUNO RAHNU
Sündis 4. augustil 1969. a. Tastu linnas töölisperekonnas. 
Õppis Tartu 10. KK ja 1984-1987 Tartu 44. KKK. 1987-1989. a. teenis Nõukogude armees Taga-Kaukaasias.
Aastast 1993 töötab AS-is Eesti Raudtee.
Maailmavaatelt rahvusradikaal.
Maido Selgmäe 2001. aastal valminud dokumentaalfilmi "Intervjuu skinheadiga" peategelane. Film viibib "kalevi all"...
19. juunil 2001. a. mõistis Tartu Maakohus Tauno Rahnu süüdi KrK § 72 lg 1 järgi (rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise õhutamise eest). Karistuseks 6 kuud vabaduskaotust tingimisi 3 aastase katseajaga. Süüdistuse kohaselt koondas Tauno Rahnu enda kirjutatud rassistlikud luuletused koguks "Valged alustavad ja võidavad", mida valmistas 50 eksemplari, millest jõudis müüa või tasuta ära jagada 45 eksemplari. Luulekogu valmistamine ja levitamine toimus 2001. aasta veebruarist kuni 2001. aasta 21. aprillini. Luulekogu hävitati kohtuotsusega. Tauno Rahnu tekste on laulnud ansamblid Untsakad, PWA, Loits ja teisedki Eesti rokkgrupid. Tema luuletusi on avaldanud "Minnesota Postimees", veel on neid kasutanud Nõmme Raadio snikheade analüüsivas viieosalises sarisaates, mis on kuulatav www.nommeraadio.ee ja lugemislisana www.radikaalid.ee.

Aeg lisab nii mõndagi.120lk. 110x165mm. Pehmekaaneline. 2007